รับสมัครพนักงานด่วนครับ

รับเด็กฝึกงานครับ 1 ตำแหน่ง

พนักงานกราฟฟิค ออกแบบได้ดีพอสมควร อายุ20-35 ปี เคยทำร้านป้ายมาก่อนพิจรณาพิเศษ 1 ตำแหน่ง

พนักงานช่าง ขับรถยนต์ได้ ติดป้ายได้ เชื่อมเหล็กได้

ติดต่อที่ร้านกู๊ดซายท์ หรือโทร. 091-8524660