goodsightป้ายไวนิล

Goodsight ป้ายไวนิล

ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและให้คำปรึกษาป้ายโฆษณาทุกชนิด
– ป้ำยตู้ไฟ ป้ำยตัวอักษรโลหะ / สเตนเลส / อะคริลิค /ซิงค์ทำสี / กัดกรด ป้าย / ไฟวิ่ง LED ป้ายเมนูบอร์ด LED
– ป้ำยอิงค์เจ็ท ป้ายไวนิล
– รับตัดตัวอักษรอะคริลิค ด้วยเครื่อง Laser Engraving and Cutting Machine และ รับไดคัทตัวอักษรพลาสวูด ด้วยเครื่อง CNC Rounter
– รับทำป้ายชื่อบริษัท ป้ายชื่อร้าน ป้ำยห้องประชุม ป้ายชื่อหน้าห้อง ป้ายห้องน้ำ ป้ายเลขห้อง ป้ายชื่อชั้น ป้ายชื่อร้านอาหาร ป้ายชื่อร้านกำแฟ ป้ายแผนก ป้ายเลขที่บ้าน ป้ายทางหนีไฟ
– รับทำป้ายตามแบบและขนาดของลูกค้า
– รับพิมพ์ฉลากสินค้า เมนูอาหาร
– รับทำนามบัตร ตรายาง โล่ห์รางวัลแบบไม่เหมือนใคร
– โพเดี่ยม
– ป้ำยกองโจร
– ฯลฯ

One thought on “goodsightป้ายไวนิล

Comments are closed.