การส่งไฟล์พิมพ์ขนาดใหญ่

วิธีการส่งไฟมาทางเมลโดยไฟล์ที่ส่งมีขนาดไฟล์ใหญ่เกิน จำเป็นต้องอัพโหลดแล้วฝากลิ้งมาในเมลล์แทนครับ
ฝากไฟล์คลิ๊ก…